ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Oι Ρωμαϊκές δεξαμενές Al-Birketein της πόλης Jerash (Γέρασα) στην Ιορδανία

Αυτή η μελέτη αναφέρεται σε μια ελληνο-ρωμαϊκή πόλη που ονομάζεται Jerash σήμερα, Γέρασα στην αρχαιότητα και Αντιόχεια στην ελληνιστική εποχή, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Χρυσορρόη, ενός από τους παραποτάμους του Ιορδάνη. Η πόλη, που γνώρισε τη μέγιστη ακμή της υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, σήμερα αποτελεί μία από τις καλύτερα διατηρημένες ρωμαϊκές πόλεις στον κόσμο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι παρέμεινε θαμμένη στην άμμο για αιώνες προτού ανακαλυφθεί το 1800.   

Το Al-Birketein (= διπλή δεξαμενή) ήταν ένας ταμιευτήρας νερού που προοριζόταν για γεωργική και αστική χρήση. Οι δύο δεξαμενές του είναι μέρος ενός εξελιγμένου συστήματος συλλογής νερού, που μάλιστα εφοδίαζε το εντυπωσιακό nympheum της πόλης. Ήταν επίσης ο τόπος εορτασμού των περίφημων εορτασμών του Maiuma, που σχετίζονταν με το νερό, το Μάιο κάθε έτους.

Συνολικά η μελέτη περίπτωσης έχει ως στόχο να προβάλει τις δεξαμενές Al-Birketein, προκειμένου να προστατευθούν, να αποκατασταθούν και να αξιοποιηθούν ως οικο-τουριστικός ή πολιτιστικός προορισμός. Αν και ο χώρος υπάγεται σήμερα στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και προστασία τον καθιστούν ευάλωτο. Οι ντόπιοι, αγνοώντας τη σημασία του χώρου, τον χρησιμοποιούν ως θέρετρο για κολύμπι ή εκδρομές, με τις προφανείς αρνητικές επιπτώσεις γι’ αυτόν.

Το προτεινόμενο εδώ μοντέλο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως προς τη δυνατότητα εξοικονόμησης νερού χάρη στη συλλογή των όμβριων υδάτων, σε μια Ιορδανία όπου το νερό σπανίζει και κάθε σταγόνα είναι σημαντική (σε όλη τη χώρα υπάρχουν περίπου 200 τέτοιες δεξαμενές).