ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Υπόγειες υδρομαστευτικές στοές του ύστερου μεσαίωνα στη Μάλτα (11ος-16ος αι. μ.Χ.)

5500 bc

 

 

Τα πρώτα νεολιθικά κατάλοιπα που βρίσκονται στα νησιά της Μάλτας χρονολογούνται από το 5200 π.Χ.  

.5000 bc

 

.4500 bc

 

.4000 BC

 

 

 

Οι μεγαλιθικοί ναοί της Μάλτας χτίστηκαν περίπου το 3600 π.Χ. 

.3500 BC

 

 

 

.3000 BC

 

.2500 BC

 

.2000 BC

 

.1500 BC

 

.1000 BC

 

To 1000 π.Χ. περίπου οι Φοίνικες από την Τύρο αποικούν στα νησιά της Μάλτας. 

.500 BC

 

Το 400 π.Χ. περίπου τα νησιά της Μάλτας περνούν στον έλεγχο της Καρχηδόνας.

 

Το 218 π.Χ. τα νησιά της Μάλτας περνούν στον έλεγχο της Ρώμης.

.0

 

.500 AD

 

.1000 AD

 

 

 

Εκτιμάται ότι οι επικρεμάμενοι υδροφορείς κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της ύστερης Αραβο-Νορμανδικής περιόδου, μεταξύ 10ου και πρώιμου 13ου αι. μ.Χ.

 

 

.1500 AD

 

Tα νησιά της Μάλτας διοικούνται από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη από το 1530
ως το 1798. 

 

Tο υδραγωγείο που φέρνει νερό στη Βαλέττα κατασκευάστηκε από τον Grandmaster
Wignacourt τον πρώιμο 17ο αι.

 

Μεταξύ 1800 και 1964 τα νησιά της Μάλτας γίνονται μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 

 

Οι σήραγγες Ta' Kandja της Μάλτας χρησιμοποιούνται μέχρι τη δεκαετία του 1960. 

 

Σταθμοί αφαλάτωσης αρχίζουν να κατασκευάζονται από τα τέλη του 20ου αι. και μετά, από τότε που
τα νησιά της Μάλτας ανεξαρτητοποιούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και γίνονται Δημοκρατία.

 

Από δεύτερο μισό του 20ου αι. και μετά πολλά φράγματα κατασκευάζονται στις κοιλάδες, που κυρίως  στοχεύουν στo να εξασφαλίζουν την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα του επιπέδου της θάλασσας.

 

 

.2000 AD

 

 

Σήμερα η εξασφάλιση νερού στη Μάλτα εξαρτάται κυρίως από την αφαλάτωση αντίστροφης όσμωσης.