ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η διαχείριση του νερού στο παρελθόν στην πόλη Dellys, Αλγερία

Το μικρό λιμάνι της Dellys βρίσκεται 100 χλμ. ανατολικά του Αλγερίου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Sebaou. Είναι το σημείο όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Rusuccuru, η μεσαιωνική Tedelles. Η πόλη εξακολουθεί να είναι μάρτυρας αρκετών πολιτισμών που έχουν διαδεχτεί ο ένας τον άλλον στην Αλγερία. Η Dellys υπήρξε υπό νουμιδικό, ρωμαϊκό, αραβικό, οθωμανικό και γαλλικό έλεγχο.

Όλοι οι πολιτισμοί που πέρασαν από την πόλη Dellys αναγκάστηκαν να καταλήξουν σε συστήματα διαχείρισης των υδάτων που συνέλεγαν και διατηρούσαν το ζωτικό αυτό φυσικό πόρο, συμπεριλαμβάνοντας π.χ. μεθόδους συλλογής όμβριων υδάτων, καθώς και προγράμματα για τη μείωση της εξάτμισης.

Στην Dellys τα ερείπια μνημείων που μαρτυρούν τέτοιες εργασίες είναι πολλά και ποικίλα: μπορεί κανείς να βρει τα πάντα, από πηγάδια και χώρους αποστράγγισης μέχρι μικρές δεξαμενές και πύργους νερού, επιφάνειες με αγωγούς, υδραγωγεία, λεκάνες αρδευτικών φραγμάτων, κρήνες της γειτονιάς και μνημειακές κρήνες, λουτρά, αποχωρητήρια κλπ.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης εστιάζει στα συστήματα διαχείρισης των υδάτων της πόλης, που αναπτύχθηκαν κυρίως κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και συγκεκριμένα: στις στέρνες, τις τεράστιες αρχαίες δεξαμενές αποθήκευσης, το υδραγωγείο, αλλά και στα πηγάδια, τους νερόμυλους και τα χαμάμ.