ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τα υδραγωγεία και η σοφή διαχείριση νερού στην αρχαία Λάρνακα, Κύπρος

 

Η Κύπρος σε όλη την ιστορία της είναι γνωστή για τις συχνές και μεγάλες ξηρασίες και τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων που προκαλούν σοβαρή λειψυδρία - κύριο χαρακτηριστικό του νησιού.

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης εξετάζει τα συστήματα διαχείρισης υδάτων που αναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα στην πόλη της Λάρνακας, στη νότια ακτή της Κύπρου. Η περιοχή είχε κατοικηθεί ήδη από την αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ. Η θέση της πόλης επιλέχθηκε λόγω του άριστου φυσικού λιμανιού της, αλλά και λόγω της γειτνίασής της με τους μεγάλους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού. Ασφαλώς η επιλογή δεν έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα του νερού, παρόλο που κι αυτή ήταν σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία των πρώιμων οικισμών.

Έτσι, αν και η Λάρνακα σύντομα έγινε το πιο σημαντικό λιμάνι του νησιού, εξυπηρετώντας όλο το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο της Κύπρου, οι κάτοικοί της έπρεπε πάντα να διαχειρίζονται την έλλειψη νερού. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διαρκώς χρειάζεται να βρίσκουν τρόπους για να εξασφαλίσουν νερό για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.

Η πόλη έχει επιβιώσει στην ίδια ακριβώς άνυδρη περιοχή, χωρίς καμία διακοπή, εδώ και 4000 χρόνια. Αυτή η συνέχεια οφείλεται εν μέρει στην εξαιρετική σοφία, τη σχετική με το νερό, που οι τοπικές αρχές της υποχρεώθηκαν να αναπτύξουν διά μέσου των αιώνων.