ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Συλλογή, διανομή και χρήσεις νερού στο Bonifacio, την πρωτεύουσα της Κορσικής

Η πόλη του Bonifacio βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Κορσική, στη Γαλλία. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από ισχυρούς και ψυχρούς ανέμους και ακανόνιστες βροχοπτώσεις. Λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της η πόλη βρέθηκε υπό πολιορκία αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας της.

Η παροχή νερού για την πόλη γενικότερα, και για το στρατό ειδικότερα, ήταν πάντα ένα σοβαρό πρόβλημα στο Bonifacio. Για να εξασφαλίσουν νερό κατά τη διάρκεια μακρών πολιορκιών και της ξηρασίας του καλοκαιριού οι κάτοικοι ανέπτυξαν συστήματα που στηρίζονται στην εκμετάλλευση όμβριων καθώς και υπόγειων υδάτων.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υπόγειο νερό έσκαψαν στο βράχο μια σκάλα που οδηγεί σε ένα πηγάδι/σπηλιά, από όπου τραβούσαν νερό. Έσκαψαν επίσης και ένα πηγάδι διαμέτρου 7 μ. και βάθους 70 μ., που περιβάλλεται επίσης από λαξευμένα σκαλιά.

Όμως, το κυρίαρχο σύστημα διαχείρισης υδάτων στο Bonifacio αφορά στη συλλογή του νερού της βροχής. Αρκετά έξυπνα συστήματα έχουν κατασκευαστεί για να συλλέγουν το νερό από τις στέγες και να το οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας δεξαμενές που θα μπορούσαν να υδροδοτήσουν ολόκληρη την πόλη.  

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης θα παρουσιαστούν τα συστήματα αυτά.