(ελληνικά: νυμφαῖον), επρόκειτο για ένα μνημείο αφιερωμένο στις νύμφες, ειδικά αυτές των πηγών, στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Τα νυμφαία ήταν αρχικά φυσικές σπηλιές, τις οποίες η παράδοση ήθελε ως τόπους κατοικίας των τοπικών νυμφών. Μεταγενέστερα τα νυμφαία χτίζονταν ως πολυτελή υδραυλικά έργα.