ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τα αιγινίτικα κεραμικά κανάτια

Το νησί της Αίγινας αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής και εξαγωγής κεραμικών αγγείων, όχι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν αλλά από την κλασική αρχαιότητα και ακόμη από τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

Μάλιστα, το σήμα κατατεθέν του νησιού, τα φημισμένα Αιγινίτικα («γενήτικα») κανάτια, αποτέλεσαν τα κύρια δοχεία μεταφοράς και αποθήκευσης νερού στα ελληνικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα τον 19ο αι. και μέχρι τα μέσα του 20ου  αι. Τα κανάτια αυτά όφειλαν τη δημοτικότητά τους κυρίως στην πρώτη ύλη και την κατασκευή τους που πετύχαινε την ψύξη του νερού. Το Αιγινίτικο κανάτι σαφώς έπαιξε έναν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο για το νησί της Αίγινας. 

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης επικεντρωνόμαστε στα κανάτια της Αίγινας, ιδίως όπως αυτά παραδοσιακά παράγονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν. Διερευνούμε τα χαρακτηριστικά του τύπου των αγγείων, το είδος της αργίλου που χρησιμοποιείται και την παραδοσιακή τεχνική τους. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρήσης των αγγείων αυτών: από ένα αναντικατάστατο οικιακό σκεύος πριν από μερικές δεκαετίες σε ένα λαογραφικό τουριστικό αναμνηστικό στις μέρες μας.