ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το υδραγωγείο του Πεισίστρατου στην Αθήνα

0 BC  
.1500 BC  
.1000 BC  
.500 BC

 

540 – 530 π.Χ.: Κατασκευή του αρχικού υδραγωγείου του Πεισίστρατου.
 
Πρώτο μισό του 5ου αι. π. Χ.: Επέκταση του υδραγωγείου
 

 

.0  
.500 AD  
.1000 AD  
.1500 AD  
.2000 AD