ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το αρχαίο υδραγωγείο του Φλεριού στο νησί της Νάξου

Η περιοχή Φλεριό στο νησί της Νάξου στην Ελλάδα είναι, μεταξύ άλλων, μια περιοχή μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας. Στην περιοχή υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα μαρμάρου καλής ποιότητας κοντά στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε εκεί μια σημαντική κοινότητα λατόμων από τον 8ο αι. π.Χ., η οποία έφτασε στην ακμή της κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ., προωθώντας έτσι την ελληνική αρχιτεκτονική και γλυπτική. 

Κατά την αρχαιότητα στην περιοχή αυτή κατασκευάστηκε ένα εντυπωσιακό, μήκους 11 χλμ., υδραγωγείο σε διάφορες φάσεις, με την αρχή του να ανάγεται στον 6ο αι. π.Χ. Το υδραγωγείο χτίστηκε για να μεταφέρει νερό από τις πλούσιες πηγές του Φλεριού στη Χώρα. Το υδραγωγείο ξεκινά από μια λεκάνη απορροής ποταμού λαξευμένη στο βράχο και είναι σοφά σχεδιασμένο ώστε να αρδεύει τις καλλιέργειες κατά μήκος της διαδρομής του, πριν οι πήλινοι αγωγοί του φθάσουν και υδρεύσουν την πρωτεύουσα.

Σήμερα τα πιο σημαντικά τμήματα του υδραγωγείου έχουν αναστηλωθεί και είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες χάρη στη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των τοπικών αρχών, αλλά και χάρη στην κατανόηση και τη συνεργασία των σημερινών ιδιοκτητών των επιλεγμένων σημείων γης, όπου είναι επισκέψιμο σήμερα το υδραγωγείο.