ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αποκατάσταση μιας ρωμαϊκής δεξαμενής στην πόλη Al Husun της Ιορδανίας

Η διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων τόσο ως προς την ποσότητα όσο και την ποιότητά τους είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους και στρατηγικούς στόχους για την Ιορδανία. Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να επενδύσει η χώρα στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και στα σχετικά σχέδια διαχείρισης. 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης διερευνά μια δεξαμενή νερού με ιστορία που ανάγεται στη ρωμαϊκή εποχή. Η δεξαμενή είχε αρχικά κατασκευαστεί από τους Ρωμαίους και χρησιμοποιούταν για τη συλλογή και την αποθήκευση νερού για διάφορους σκοπούς. Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί ως δέκτης όμβριων υδάτων αλλά με λιγότερη αποτελεσματικότητα, λόγω διαρροών που οφείλονται σε ζημίες και παλαιότητα.   

Η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τη δεξαμενή ως ένα ιστορικό μνημείο που έχει τη δυνατότητα συλλογής νερού ακόμα και σήμερα, αν αποκατασταθεί σωστά. Υπάρχει η σκέψη να χαρακτηριστεί η δεξαμενή, με βάση την πολιτιστική και ιστορική της αξία, δημόσιος χώρος αναψυχής και το συλλεγόμενο νερό της να χρησιμοποιείται για την άρδευση των γύρω περιοχών. Προβλέπεται να αξιοποιηθεί, επίσης, για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που άπτονται της διατήρησης των φυσικών πόρων και των πολιτιστικών χώρων.