ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διαχείριση νερού στην τοποθεσία Qatraneh, Ιορδανία

Η Ιορδανία είναι μια μικρή χώρα με ποικιλία οικοσυστημάτων, με περιορισμένους όμως υδάτινους πόρους. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από 50 mm στα ανατολικά έως 600 mm στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ως εκ τούτου θεωρείται άνυδρη ή ημιάνυδρη χώρα.

Προφανώς όλοι οι πληθυσμοί της Ιορδανίας δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν, πόσω μάλλον να ευημερήσουν χωρίς να προσαρμοστούν στις συνθήκες έλλειψης νερού. Θα έπρεπε να επινοήσουν «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης των υδάτων, όπως τη συλλογή του βρόχινου νερού και την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει το σύστημα που αναπτύχθηκε προκειμένου να προμηθεύεται νερό ένα κάστρο της ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή Qatraneh. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης αξιοποιεί έναν γειτονικό χείμαρρο (wadi), όπως και το νερό της βροχής. Η εξασφάλιση νερού για τους κατοίκους του κάστρου και την κοινότητα γύρω από αυτό, καθώς και για τους ταξιδιώτες, ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς το Qatraneh θεωρείται ότι αποτελούσε σταθμό του ιερού προσκυνήματος προς τη Μέκκα.