ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι αγροτικές Matfias: η παραδοσιακή μέθοδος συλλογής & αποθήκευσης νερού στο Μαρόκο
Η περιοχή Abda ως μελέτη περίπτωσης

Το νερό είναι ένα αγαθό απαραίτητο για τη ζωή. Είναι απαραίτητο για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Από την αυγή της ανθρωπότητας το νερό αποτέλεσε καθοριστική παράμετρο για την επιβίωσή της. Η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό είναι ένα ακανθώδες ζήτημα, ιδιαίτερα για περιοχές με άνυδρο και ημιάνυδρο κλίμα. Αυτό ισχύει σαφώς για ορισμένες περιοχές στο Μαρόκο, όπως για την κοιλάδα Abda, όπου η λειψυδρία αποτελεί ένα οξύ περιβαλλοντικό ζήτημα.

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι άνθρωποι της κοιλάδας Abda έχουν αναζητήσει μεθόδους για τον έλεγχο και την προστασία τόσο των ομβρίων όσο και των υπόγειων υδάτων. Στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν νερό χρησιμοποιούσαν πηγάδια και δεξαμενές, τα οποία σχημάτισαν ένα υπόγειο σύστημα που ονομάζεται Ntafi(s) ή Matfia(s) - ανάλογα με την περιοχή. Οι Matfias ήταν αρχικά κοινόχρηστα σχήματα που κατασκευάζονταν και συντηρούνταν με συλλογική δράση, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκαν σε ιδιόκτητες κατασκευές.

Οι Matfias είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει νερό στους ανθρώπους και τα ζώα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της ξηρασίας και των ακανόνιστων βροχοπτώσεων. Πρόκειται για ένα απλό σύστημα με χαμηλό κόστος που επέτρεψε την ανάπτυξη οικισμών στην, κατά τα άλλα, ξηρή περιοχή της Abda.

Στη μελέτη αυτή εξηγούμε τη λειτουργία και τη χρήση του παραδοσιακού συστήματος Matfias για τη συλλογή και την αποθήκευση βρόχινου νερού υπογείως, όπως έχει αναπτυχθεί στην κοιλάδα Abda του Μαρόκου.