ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τα σύγχρονα φράγματα ανάσχεσης στην Απείρανθο, στο νησί της Νάξου

Τον Ιανουάριο του 1987 η κοινότητα της Απειράνθου μαζί με το Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατασκευής φραγμάτων, προκειμένου να μειώσει την απορροή του βρόχινου νερού που χανόταν προς τη θάλασσα και να εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφορέα.

Τα φράγματα κατασκευάστηκαν σε τρεις φάσεις, με βάση την υδρογεωλογική μελέτη του Υπουργείου Γεωργίας, της Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας (Απρίλιος 1987). Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς υπεγράφη η Πρώτη Συμφωνία του Προγράμματος από το Υπουργείο Γεωργίας και το Δήμο της Απειράνθου και μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 1988 κατασκευάστηκαν 25 φράγματα ανάσχεσης, διαφόρων τύπων. Ένα μήνα αργότερα υπεγράφη η Δεύτερη Συμφωνία του Προγράμματος και κατασκευάστηκαν 21 νέα φράγματα, ενώ το Μάρτιο του 1989 υπεγράφη μια Τρίτη Συμφωνία για την ολοκλήρωση αυτής της σειράς τεχνικών έργων στην περιοχή της Απειράνθου.

Η κατασκευή των σύγχρονων φραγμάτων ανάσχεσης εμπνεύστηκε από τις παραδοσιακές τεχνικές και τις προσομοιάζει όσον αφορά το μέγεθος, τη μορφή και τα υλικά. Όλα τα υπάρχοντα φράγματα είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης μεγάλης σημασίας που απεικονίζει την επιτυχημένη συνέργεια μιας τοπικής αρχής άκρως αποτελεσματικής και με όραμα με ένα πρόθυμο υπουργείο, που, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με σχετικά χαμηλό κόστος, κατασκεύασε ένα έργο που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη όχι μόνο για την περιοχή της Απειράνθου αλλά και για ολόκληρο το νησί της Νάξου. Ελπίζουμε ότι παρόμοιες προσπάθειες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και άνυδρων χωρών της Μεσογείου.