ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι δεξαμενές του Σολομώντα
& άλλα έργα ύδρευσης της Ιερουσαλήμ στο παρελθόν

Νότια της Βηθλεέμ, στο δρόμο προς τη Χεβρώνα, βρίσκονται τρεις θρυλικές δεξαμενές που περιβάλλονται σήμερα από ένα πευκοδάσος. Αυτές οι δεξαμενές αποτελούσαν μέρος του συστήματος ύδρευσης της Ιερουσαλήμ.

Οι τρεις ανοικτές, ορθογώνιες δεξαμενές, χτισμένες η καθεμία 6 μ. χαμηλότερα από την προηγούμενη, τροφοδοτούνταν από δύο υδραγωγεία, που τις προμήθευαν με νερό από τα γύρω βουνά και από υπόγειες πηγές. Οι δεξαμενές είναι μνημειώδεις σε μέγεθος, με συνολική έκταση μεγαλύτερη από 4 γήπεδα ποδοσφαίρου και χωρητικότητα πάνω από 1/4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα!

Σύμφωνα με το θρύλο, ο βασιλιάς Σολομώντας έχτισε τις δεξαμενές και ένα υδραγωγείο για να φέρει νερό στο ναό του... αλλά αυτό είναι απλά ένας μύθος. Ακόμη και αν η ακριβής ημερομηνία της κατασκευής τους δεν έχει προσδιοριστεί, οι σύγχρονοι μελετητές χρονολογούν τις δεξαμενές (τουλάχιστον μία από αυτές) πολύ αργότερα, από τα μέσα του 2ου έως τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Οι δεξαμενές του Σολομώντα είναι μέρος ενός πολύπλοκου υδραυλικού συστήματος που ενσωματώνει επίσης επιφανειακά και υπόγεια υδραγωγεία, κάθετα φρεάτια, φράγματα και κανάλια. Αυτά τα έργα νερού αναπτύχθηκαν σε στάδια, από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. μέχρι την κορύφωσή τους, στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., όταν το σύστημα ύδρευσης περιλάμβανε πέντε υδραγωγεία. Στους επόμενους αιώνες, ειδικά κατά τη Βυζαντινή και την Οθωμανική εποχή, πραγματοποιήθηκαν πολλές αποκαταστάσεις των δεξαμενών και των υδραγωγείων.

Στο παρελθόν το αποθηκευμένο νερό των δεξαμενών χρησιμοποιούταν από τα εμπορικά καραβάνια που έρχονταν από τη Γάζα, αλλά και για την ύδρευση της πόλης της Ιερουσαλήμ. Στην πραγματικότητα οι δεξαμενές παρέμειναν σε χρήση για περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, μέχρι το 1967.

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται οι δεξαμενές του Σολομώντα και τα συναφή έργα νερού.