Αλγερία, Τimimoun: Σύγχρονη αποκατάσταση των foggara

11ος αι. μΧ

Οι πρώτες foggara κατασκευάζονται στο Timimoun