Ελλάδα, Κρήτη: Διαχείριση νερού στις Χοιρόμανδρες

1700 - 1430 πΧ Εποχή των Νέων Ανακτόρων

Νωρίς σε αυτήν την περίοδο, το φυλάκιο στις Χοιρόμανδρες καταρρέει και εγκαταλείπεται. Αργότερα, με την κατασκευή του Ανακτόρου της Ζάκρου, φτιάχνονται τα μεγαλιθικά τείχη που στηρίζουν τις πεζούλες και το φυλάκιο ξαναχτίζεται. Προς το τέλος της περιόδου αυτής το φυλάκιο καταστρέφεται.