Ελλάδα, Κρήτη: Διαχείριση νερού στις Χοιρόμανδρες

1900 - 1700 Εποχή των Παλαιών Ανακτόρων

Στην αρχή της περιόδου αυτής ένα μικρό υπαίθριο ιερό χτίζεται στην κοιλάδα. 
Στο τέλος της περιόδου χτίζεται ένα εντυπωσιακό φυλάκιο στη θέση του ιερού, όπως και το παλαιότερο φράγμα της κοιλάδας.