Ελλάδα, Κρήτη: Διαχείριση νερού στις Χοιρόμανδρες

480 – 323 πΧ Κλασσικοί - Ελληνιστικοί χρόνοι

Οικοδομείται ένα κτίριο με ορθογώνια κάτοψη κοντά στο άνω φράγμα. Επισκευάζεται η τοιχοποιία του άνω φράγματος το οποίο πιθανολογείται ότι είναι και πάλι σε χρήση.