Κροατία, Στάρι Γκραντ: Διαχείριση γης & νερού στην αρχαία Φάρο

2008

Η πεδιάδα Στάρι Γκραντ μπαίνει στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αφού παρέμεινε σε συνεχή χρήση, με τις ίδιες καλλιέργειες για 2.400 χρόνια.