Κροατία, Στάρι Γκραντ: Διαχείριση γης & νερού στην αρχαία Φάρο

20ος αι. μΧ

Η γεωργία και η αμπελοκαλλιέργεια στο Στάρι Γκραντ σταδιακά εγκαταλείπονται.