Κροατία, Στάρι Γκραντ: Διαχείριση γης & νερού στην αρχαία Φάρο

5ος-6ος αι. πΧ

Στο Στάρι Γκραντ της νήσου Hvar ζει μια μικρή φυλετική κοινότητα Ιλλυριών.