Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

1362 μΧ

Οι νερόμυλοι σιτηρών της περιοχής πιθανολογείται ότι λειτουργούν με το νερό από το υπόγειο αρχαίο υδραγωγείο.