Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

1746-1748 μΧ

Κατασκευάζεται το οθωμανικό υδραγωγείο, με βάση τα προϋπάρχοντα υδραγωγεία της πόλης.