Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

900-700 πΧ

Οι Φοίνικες κατασκευάζουν υπόγειες στέρνες από άργιλο.