Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

Δεκαετία 1950-60

Παύει η λειτουργία των αρχαίων υδραγωγείων και των νερόμυλων.