Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

45 μΧ

Ο Άγ. Βαρνάβας και ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρουν σύντομη στάση στο δημόσιο υδραγωγείο της Λάρνακας.