Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

480-323 πΧ

Υπόγεια στοά φέρνει στη Λάρνακα νερό από μακρινές περιοχές.