Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

546-333 πΧ

Η Λάρνακα κατακτάται απο τους Πέρσες που φέρνουν την τεχνογνωσία των κανατ