Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

700-480 πΧ

Ο "υπουργός νερού" αναφέρεται σε επιγραφή τάφου που χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο.