Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

1800 μΧ

Πηγάδια με πέτρινο στόμιο συναντώνται στους πρώτους οικισμούς της Λάρνακας.