Αίγυπτος: Το φράγμα Sadd Al-Kafara

2700-2600 πΧ

Στην περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου ξεκινά το φράγμα Sadd-el-Kafara πιθανόν για έλεγχο πλημμυρών. Μετά από έργα ~10 χρόνων το φράγμα καταστρέφεται από πλημμύρα πριν να ολοκληρωθεί & εγκαταλείπεται.