Κορσική, Bonifacio: Συλλογή, διανομή & χρήση νερού

13ος αι. μΧ

Κατασκευάζεται η εκκλησία St. Marie Majeure και η υπόγεια δεξαμενή της. Η πόλη εξοπλίζεται με σύστημα αποχέτευσης.