Κορσική, Bonifacio: Συλλογή, διανομή & χρήση νερού

14ος αι. μΧ

Τα σκαλιά του βασιλιά της Αραγονίας λαξεύονται εξωτερικά στο βράχο της χερσονήσου και παρέχουν πρόσβαση σε μια κοιλότητα με πόσιμο υπόγειο νερό.