Κορσική, Bonifacio: Συλλογή, διανομή & χρήση νερού

Σήμερα

Κάποια έργα / μνημεία νερού αξιοποιούνται τουριστικά.