Ελλάδα, Αθήνα: Έργα νερού στην Ακρόπολη

15ος-19ος αι. μΧ

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η πηγή Κλεψύδρα εγκαταλείπεται και ξεχνιέται.