Ελλάδα, Αθήνα: Αρχαίος Ηριδανός ποταμός

2ος αι. μΧ

Στη Ρωμαϊκή εποχή ο  Ηριδανός έχει και πάλι εγκιβωτιστεί και ρέει σχεδόν εξ ολοκλήρου υπόγεια, δεχόμενος τις αποχετεύσεις της πόλης.