487 πΧ

Με την κατασκευή του Θεμιστόκλειου τείχους της πόλης, η κοίτη του Ηριδανού σταθεροποιείται σε ένα χτιστό κανάλι.