Ελλάδα, Αθήνα: Αρχαίος Ηριδανός ποταμός

6ος αι. πΧ

Ο Ηριδανός υπογειοποιείται και σε αυτόν εκβάλει ο μεγάλος αποχετευτικός αγωγός της αρχαίας αγοράς.