Ελλάδα, Αθήνα: Αρχαίος Ηριδανός ποταμός

86 πΧ

Η άλωση της Αθήνας από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα οδηγεί σε μαζικές καταστροφές κτιρίων και οχυρώσεων, ανάμεσα σε αυτά και των καναλιών του Ηριδανού.