Ελλάδα, Αθήνα: Ιλισσός ποταμός

Δεκαετία 1950-60

Ήδη από τότε το μεγαλύτερο μέρος του Ιλισού ποταμού είναι υπόγειο και μέρος του εκτρέπεται προς τον κόλπο του Φαλήρου προς αποφυγή πλημμυρών.