Ελλάδα, Αθήνα: Έργα νερού στην Αρχαία Αγορά

Ελληνιστικά & Ρωμαϊκά χρόνια

Εφευρίσκονται πιο εξελιγμένα συστήματα για την άντληση νερού από τα πηγάδια (χρησιμοποιώντας ένα πέτρινο πλαίσιο και μια τροχαλία).