Ελλάδα: Το κανάτ του Χορτιάτη

Οθωμανικά χρόνια

Κατά την οθωμανική περίοδο γίνονται έργα συντήρησης και επέκτασης στο κανάτ του Χορτιάτη.