Ελλάδα: Το κανάτ του Χορτιάτη

1ος - 4ος αι. μΧ

Κατασκευάζεται το κανάτ του Χορτιάτη, πιθανότατα στα Ρωμαïκά χρόνια.