Ελλάδα: Το κανάτ του Χορτιάτη

Βυζαντινά χρόνια

Στο μέσο της Βυζαντινής περιόδου γίνονται έργα συντήρησης στο Κανάτ του Χορτιάτη.