Ιταλία, Σύβαρη: Σύγχρονες κοινοπραξίες για τη διαχείριση νερού